Agencja interaktywna Dwa T

Skontaktuj się z nami

Rozpocznijmy owocną współpracę!

Dwa T Tomasz Augustyn z siedzibą w Krakowie ul. Wybickiego 14/106 (31-261 Kraków), dalej jako: „Dwa T” informuje, że w związku z Pana/Pani zapytaniem będzie administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu email i numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzieleniem odpowiedzi. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pana/Pani zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta.

Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do załatwienia sprawy. Po zakończeniu tego okresu Dwa T może przechowywać Pana/Pani dane osobowe również przez okres, w którym jest to konieczne w związku z ciążącymi na Dwa T obowiązkami w zakresie archiwizacji dokumentacji (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość wypełnienie obowiązków wobec organów państwa). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Dwa T dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. 

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@dwa-t.pl

Wolisz zadzwonić i porozmawiać?

Najczęściej pracujemy w ogrodzie, parku lub nad Wisłą. Gdy pada deszcz, co często się zdarza, pracujemy w kawiarni lub innym przytulnym miejscu. Jest tyle pięknych miejsc w Krakowie, że aż żal byłoby siedzieć w biurze. Za to jesteśmy on-line i kontakt z nami nie jest trudny. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz nam coś wysłac pocztą to adres jest poniżej:

Kraków