Czy już czas na moder­ni­za­cję strony inter­ne­to­wej?

Lock­down i pan­de­mia dla wielu firm ozna­cza być albo nie być. Zmiana reguł